Ván Sàn Cao Cấp

 
 
 
 

Glomax GM01

 • Kích thước: 804 X 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, E1
 • Bề mặt: vân bóng
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Glomax GM02

 • Kích thước: 804 X 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, E1
 • Bề mặt: vân bóng
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Glomax GM03

 • Kích thước: 804 X 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, E1
 • Bề mặt: vân bóng
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Glomax GM04

 • Kích thước: 804 X 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, E1
 • Bề mặt: vân bóng
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Glomax GM05

 • Kích thước: 804 X 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, E1
 • Bề mặt: vân bóng
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Glomax GM06

 • Kích thước: 804 X 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, E1
 • Bề mặt: vân bóng
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán: Liên hệ