Ván Sàn Cao Cấp

 
 
 
 

Inovar IV01

 • Kích thước: 1288 X 192 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, Class 33
 • Bề mặt: vân sần, vân xước
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Inovar IV02

 • Kích thước: 1288 X 192 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, Class 33
 • Bề mặt: vân sần, vân xước
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Inovar IV03

 • Kích thước: 1288 X 192 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, Class 33
 • Bề mặt: vân sần, vân xước
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Inovar IV04

 • Kích thước: 1288 X 192 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, Class 33
 • Bề mặt: vân sần, vân xước
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Inovar IV05

 • Kích thước: 1288 X 192 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, Class 33
 • Bề mặt: vân sần, vân xước
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Inovar IV06

 • Kích thước: 1288 X 192 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, Class 33
 • Bề mặt: vân sần, vân xước
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ