Ván Sàn Cao Cấp

 
 
 
 

Janmi JM01

 • Kích thước: 193 x 1283 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán :Liên hệ

Janmi JM02

 • Kích thước: 193 x 1283 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán :Liên hệ

Janmi JM03

 • Kích thước: 193 x 1283 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán :Liên hệ

Janmi JM04

 • Kích thước: 193 x 1283 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán :Liên hệ

Janmi JM05

 • Kích thước: 193 x 1283 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán :Liên hệ

Janmi JM06

 • Kích thước: 193 x 1283 mm
 • Độ dầy: 8 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán :Liên hệ