Ván Sàn Cao Cấp

 
 
 
 

Kahn K01

 • Kích thước: 806 X 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3 - Classic 31
 • Bề mặt: vân mịn
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Kahn K02

 • Kích thước: 806 X 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3 - Classic 31
 • Bề mặt: vân mịn
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Kahn K03

 • Kích thước: 806 X 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3 - Classic 31
 • Bề mặt: vân mịn
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Kahn K04

 • Kích thước: 806 X 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3 - Classic 31
 • Bề mặt: vân mịn
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Kahn K05

 • Kích thước: 806 X 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3 - Classic 31
 • Bề mặt: vân mịn
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán: Liên hệ