Ván Sàn Cao Cấp

 
 
 
 

Kelldall KD01

 • Kích thước: 806 x 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá: Liên hệ

Kelldall KD02

 • Kích thước: 806 x 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá: Liên hệ

Kelldall KD03

 • Kích thước: 806 x 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá: Liên hệ

Kelldall KD04

 • Kích thước: 806 x 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá: Liên hệ

Kelldall KD05

 • Kích thước: 806 x 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá: Liên hệ

Kelldall KD06

 • Kích thước: 806 x 126 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá: Liên hệ