Ván Sàn Cao Cấp

 
 
 
 

Kronomax KN01

 • Kích thước: 805 x 125 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 32
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Kronomax KN02

 • Kích thước: 805 x 125 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 32
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Kronomax KN03

 • Kích thước: 805 x 125 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 32
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ

Kronomax KN04

 • Kích thước: 805 x 125 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 32
 • Bảo hành: 10 năm
 • Giá bán: Liên hệ