Ván Sàn Cao Cấp

 
 
 
 

Newsky NK01

 • Kích thước: 130 X 808 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: A4, E1
 • Bề mặt: vân mịn
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá: Liên hệ

Newsky NK02

 • Kích thước: 130 X 808 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: A4, E1
 • Bề mặt: vân mịn
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá: Liên hệ

Newsky NK03

 • Kích thước: 130 X 808 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: A4, E1
 • Bề mặt: vân mịn
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá: Liên hệ

Newsky NK04

 • Kích thước: 130  X 808 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: A4, E1
 • Bề mặt: vân mịn
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá: Liên hệ

Newsky NK05

 • Kích thước: 130  X 808 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: A4, E1
 • Bề mặt: vân mịn
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá: Liên hệ

Newsky NK07

 • Kích thước: 130 X 808 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: A4, E1
 • Bề mặt: vân mịn
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá: Liên hệ