Ván Sàn Cao Cấp

 
 
 
 

Robina RB01

 • Kích thước: 805 X 90 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 31
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15năm
 • Giá bán: Liên hệ

Robina RB02

 • Kích thước: 805 X 90 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 31
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15năm
 • Giá bán: Liên hệ

Robina RB03

 • Kích thước: 805 X 90 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 31
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15năm
 • Giá bán: Liên hệ

Robina RB04

 • Kích thước: 805 X 90 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 31
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15năm
 • Giá bán: Liên hệ

Robina RB05

 • Kích thước: 805 X 90 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 31
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15năm
 • Giá bán: Liên hệ

Robina RB06

 • Kích thước: 805 X 90 mm
 • Độ dầy: 12 mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, Class 31
 • Bề mặt: vân sần
 • Bảo hành: 15 năm
 • Giá bán: Liên hệ